Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit, že produkt je platný pouze u dříve uzavřených smluv. Nově se již nesjednává. Děkujeme za pochopení.

Cestovní pojištění po Evropě

Cestovní pojištění do Evropy s celoroční nepřetržitou účinností, které umožňuje opakované výjezdy v průběhu celého roku.

Cestovní pojištění Evropa

Cestovní pojištění Evropa s celoroční nepřetržitou účinností, které umožňuje opakované výjezdy v průběhu celého roku. Nové smlouvy Europojištění již nesjednáváme, pouze dobíhají stávající smlouvy.

Slavia pojišťovna nabízí svým klientům výhodné pojištění na cesty do Evropy s nepřetržitou celoroční účinností i při opakovaných výjezdech do zahraničí. Europojištění je vlastně doplňkem veřejného zdravotního pojištění, jehož účastníkem je každý občan ČR a z kterého se proplácí nejnutnější lékařské ošetření ve většině států Evropy.

Uzavřením Europojištění si klient vytvoří komplexní pojistnou ochranu, cestovní připojištění zajistí pokrytí všech nákladů souvisejících s úrazem či onemocněním, tzn. ošetření, léky, převoz, asistenční službu apod. Výhodou je, že Europojištění je velmi levné, protože klient neplatí za stejnou věc dvakrát.

Proč uzavřít EUROPOJIŠTĚNÍ?

Jako účastník veřejného zdravotního pojištění v ČR máte nárok na zdravotnické služby ve většině států Evropy, ty jsou ovšem často spojeny se spoluúčastí a poplatky. Zdravotní průkaz EHIC nehradí transfer do ČR ani repatriaci ostatků, nekryje spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků.

Uzavřením EUROPOJIŠTĚNÍ vytvoříte komplexní pojistnou ochranu. Navíc máte možnost využívat naši asistenční službu v českém jazyce, která vám vyhledá vhodné zdravotnické zařízení, zajistí tlumočení a v případě nutnosti zařídí repatriaci.

Po návratu do ČR je potřeba zažádat o refundaci u své zdravotní pojišťovny, následně Slavia pojišťovna poskytne plnění za neodkladně podstoupené zákroky ve výši rozdílu mezi skutečnými výdaji a úhradou vaší zdravotní pojišťovny.

EUROPOJIŠTĚNÍ je nejvýhodnějším pojištěním pro cesty do Evropy!

Celoroční cestovní pojištění EUROPOJIŠTĚNÍ je určeno každému účastníkovi českého veřejného zdravotního systému ČR (kterékoli zdravotní pojišťovny České republiky). Na rozdíl od běžného cestovního pojištění neplatíte pojistné za stejnou věc dvakrát. Evropský průkaz zdravotního pojištění je třeba nosit spolu s dokladem o uzavření EUROPOJIŠTĚNÍ.

Připojištění do zahraničí od pojištovny Slavia můžete využít jako cestovní pojištění na hory. V případě úrazu nebo nemoci v zahraničí využíváte svého zdravotního pojištění a EUROPOJIŠTĚNÍ současně. Náklady, které nehradí vaše zdravotní pojišťovna, jsou hrazeny z EUROPOJIŠTĚNÍ včetně zásahů horské služby či transportu.

EUROPOJIŠTĚNÍ je připojištěním k veřejnému zdravotnímu pojištění, ovšem s možností vytvoření komplexní pojistné ochrany (včetně pojištění odpovědnosti a zavazadel) za bezkonkurenční cenu.

Výhody pojištění do zahraničí

Pojištění na cesty do zahraničí za výhodnou cenu
Pojistné platíte výhradně za ta rizika, která veřejné zdravotní pojištění nepokrývá
Vyberete si optimální variantu
Pro běžnou turistiku (typ TURISTA) nebo pro sportovní aktivity a pracovní cesty (typ PROFESIONÁL), pro cesty a pobyty individuální, nebo s celou rodinou 
Účinnost EUROPOJIŠTĚNÍ je nepřetržitá
Opakované cesty i dlouhodobé pobyty
Asistenční služby v českém jazyce
Nedílná součást EUROPOJIŠTĚNÍ

Máte zájem o cestovní pojištění?

Kontaktujte nás na lince  255 790 111

Seznam zemí, kde je EUROPOJIŠTĚNÍ účinné

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Černá Hora, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie

Limity pojistného plnění a pojistné částky

EUROPOJIŠTĚNÍ TURISTA PROFESIONÁL
Léčebné výlohy (včetně zásahů horské služby,
transportu, repatriace, asistenčních služeb)
1 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Ošetření zubů 10 000 Kč 10 000 Kč
Úrazové pojištění 
(TN / SÚ)
200 000 Kč /100 000 Kč 500 000 Kč /250 000 Kč
Odpovědnost 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Zavazadla 10 000 Kč 20 000 Kč

*) roční limit pojistného plnění na pojištěného / limit pojistého plnění na jednu pojistnou událost

Pojištěné aktivity

Aktivity EUROPOJIŠTĚNÍ
TURISTA
EUROPOJIŠTĚNÍ
PROFESIONÁL
Turistické cesty nebo pobyty
Sporty s výjimkou rizikových sportovních aktivit
ANO ANO
Pracovní cesty nebo pobyty NE ANO

Rizikové sportovní aktivity:vysokohorská turistika (nad 2000 m n. m.), potápění, canyoning, jachting, rafting, parašutismus, parasailing, paragliding, bungee jumping, atd. viz VPP
Účast pojištěného na vědeckých expedicích nebo na expedicích do oblastí s extrémními klimatickými podmínkami

NE ANO
Profesionální sportovní činnost NE NE

**) V případě úrazu při rizikových sportech se plnění z úrazového pojištění krátí na polovinu; plnění z léčebných výloh a ostatních pojištění se poskytuje v plné výši

Okamžitá pomoc
a Asistenční služby

Pro případ nehody i při potřebě pomoci z celého světa

Asistence v češtině: +420 255 790 261

STALA SE ŠKODA, CO TEĎ?

Co dělat v případě škody

Záleží nám na Vaší spokojenosti.
Uděláme pro Vás první poslední
.

>
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání