Současnost

Novým vlastníkem Slavia pojišťovna a.s. se v dubnu 2006 stala Capital Management Company, a. s., společnost s dlouholetým a velmi úspěšným fungováním na pojistném trhu v České republice.

Strategií nového vlastníka je pokračování v pojišťování korporátní klientely a občanů a uvádění nových progresivních produktů na trh. V říjnu 2008 například Slavia pojišťovna vstoupila na trh s povinným ručením, kdy se jako první pojišťovna vůbec zaměřila na ukázněné řidiče.

Velký důraz je kladen na profesionální fungování a vztahy s makléřskými společnostmi, které zajistí zrychlení, zkvalitnění a rozšíření služeb všem klientům.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Slavia pojišťovna a.s. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 v poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví a také držitelem certifikační značky BUREAU VERITAS.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016
Politika kvality
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání