Vedení společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva – Mgr. Karel Waisser
Místopředseda představenstva
 – Ing. Tomáš Polák, MBA
Člen představenstva – Mgr. Milan Kolanda
Člen představenstva – Ing. Bohumil Vrhel
Člen představenstva – Mgr. Karel Bezděka, MBA
Člen představenstva – Ing. Petr Pořízek

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady –  Mgr. Jakub Schejbal
Člen dozorčí rady – Ing. Pavel Sehnal
Člen dozorčí rady – Ing. Pavel Balák
Člen dozorčí rady – Ing. Pavel Zetek, Ph.D.

Vedení společnosti

Generální ředitel   Mgr. Karel Waisser
Obchodní ředitel  Mgr. Karel Bezděka, MBA
Finanční ředitel  Ing. Lubomír Bušek, MBA

Klíčové funkce ve společnosti Slavia pojišťovna

Pojistně – matematická funkce  tools4f, s.r.o.
Funkce řízení rizik –  Ing. Štefan Lesňák
Funkce vnitřního auditu  Petra Slívová
Funkce zajišťování shody s předpisy  Mgr. Martin Bakajsa

Výbor pro audit

Předseda výboru pro audit,
jméno a příjmení – Ing. Ladislav Jirka
datum narození – 20. 3. 1953
den vzniku členství/funkce – 1. 9. 2018
zvolen pro období – 1. 9. 2023 – 31. 8. 2028
adresa místa pobytu, (popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu) – Litochlebská  200/12, 106 00, Praha 10

Členka výboru pro audit,
jméno a příjmení doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
datum narození – 5. 9. 1954
den vzniku členství/funkce – 1. 9. 2018
zvolena pro období – 1. 9. 2023 – 31. 8. 2028
adresa místa pobytu, (popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu) – Podjavorinské 1604/12, 149 00, Praha 4

Člen výboru pro audit,
jméno a příjmení – Michaela Svobodová, Dis.
datum narození – 19. 5. 1979
den vzniku členství/funkce – 1. 1. 2024
zvolen pro období – 1. 1. 2024 – 31. 12. 2029
adresa místa pobytu, (popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu) – Amforová 1922/1, 155 00, Praha 5

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání