Seznam smluvních zdravotnických zařízení

K 1. 7. 2023 eviduje Slavia pojišťovna a.s. přibližně 260 smluvních zařízení zajišťujících komplexní zdravotní péči pro cizince.

Smluvní nemocnice

Klienti mohou přednostně využít smluvních nemocnic (viz aktuální seznam), které náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v rozsahu pojistných podmínek účtují přímo Slavia pojišťovně. Klienti tak nemusí náklady hradit a teprve následně vyžadovat pojistné plnění od pojišťovny.

Online lékařská poradna zdarma

Nerozumíte lékařské zprávě nebo výsledkům vyšetření? Chcete se poradit o nemoci nebo vhodných lécích pro sebe či své dítě? Potřebujete se objednat k lékaři, ale brzdí vás jazyková bariéra či nedostatek času?
Odpověď lékaře dostanete do 6 hodin od položení dotazu v češtině nebo do 12 hodin v anglickém jazyce. Tým 350 lékařů vám ochotně poradí se všemi zdravotními problémy od ortopedie, stomatologie přes fyzioterapii po péči o duševní zdraví.
Pomůžeme vám i vašim dětem zůstat zdraví i při pobytu v České republice. Stačí vložit číslo vaší smlouvy a datum narození, přes klientskou zónu uLékaře.cz se spojíte s odborníkem. Více informací zde.

Ověř smlouvu a využij službu zde.

Asistenční služba

V případě potřeby si může klient vyžádat pomoc na telefonním čísle +420 255 790 262. Asistenční služba je klientům k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin denně. Operátoři telefonického střediska asistenční služby hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky. Pomohou klientům vyhledat nejbližší smluvní zdravotnické zařízení naší pojišťovny, pomohou také v případě jazykových problémů při komunikaci, případně zorganizují repatriaci.

Veřejný příslib úhrady zdravotní péče poskytnuté cizincům pojištěným u Slavia pojišťovny

Slavia pojišťovna pojišťuje cizince pro případ čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče na území České republiky. Zdravotní pojištění cizinců Slavia pojišťovny je uznáváno úřady ČR včetně Policie ČR. Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Naši smluvní pojištěnci jsou pro účely identifikace při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče vybaveni „Průkazem pojištěného“, kterým cizinec dokládá, že má sjednáno zdravotní pojištění cizinců u Slavia pojišťovny.  

Slavia pojišťovna a.s. se zavazuje uhradit zdravotnickému zařízení v ČR za pojištěného v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami náklady nutné a neodkladné ambulantní a nemocniční zdravotní péče poskytnuté pojištěnému, a to za ceny platné pro účtování zdravotní péče v systému zdravotního pojištění v ČR.

Mapa smluvních zdravotnických zařízení

UPOZORNĚNÍ:
Při neopodstatněném vyžádání ošetření na urgentním příjmu ve Fakultní nemocnici Motol bude vyžadován nemocnicí poplatek 5 000 Kč, který není v rámci pojištění hrazen. Viz. Urgentní příjem Motol

Ověřování účinnosti pojištění

Pro potřebu ověření účasti ošetřovaného cizince na tomto komerčním zdravotním pojištění cizinců je možné kontaktovat Slavia pojišťovnu v pracovních dnech od 08:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle +420 255 790 111 nebo elektronickou poštou na adrese provoz@slavia-pojistovna.cz, pokud není na „Průkazu pojištěného“ uvedeno jinak.

Mimo uvedenou dobu je možno platnost pojištění ověřit prostřednictvím asistenční služby Global Assistance na telefonním čísle +420 255 790 262.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání