Distribuce pojištění a zajištění

V souladu s platnými právními předpisy sdělujeme všem zájemcům o pojištění a našim klientům tyto informace:

Informace o pojišťovně

Informace o pojištění

Oznamování vzniku střetu zájmů nebo porušení právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění

Vyřizování stížností

Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny

Informační dokumenty k pojistným produktům (IPID)

Občanské pojištění

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění k Eurokartě
Cestovní pojištění Svět
Cestovní pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Šťastný Domov
Domov +

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vč. havarijního pojištění
SP Autopojištění

Pojištění zvířat
Pejsek a kočička

Zdravotní pojištění cizinců
Komplexní zdravotní pojištění cizinců GO
Komplexní zdravotní pojištění cizinců
Komplexní zdravotní pojištění zahraničních VIP klubů
Pojištění potřebné a neodkladné zdravotní péče cizinců

Úrazové pojištění
Zdraví +
PRO Zdraví

Podnikatelské pojištění

Cílové trhy pojištění podnikatelů

Majetek
Pojištění podnikatelů
Pojištění Včelka

Management
Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společností D&O
Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena řídícího orgánu společnosti

Finanční způsobilost dopravce, pojištění flotil
Finanční způsobilost dopravce
Flotilové pojištění vozidel, komplexní pojištění vozových parků

Odpovědnost
Pojištění obecné odpovědnosti, včetně škody či újmy způsobené vadou výrobku
Pojištění profesní odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě

Ostatní typy pojištění
Pojištění úpadku cestovní kanceláře
Pojištění smluvních záruk
Pojištění výstavních a veletržních akcí (pojištění majetku)
Pojištění výstavních a veletržních akcí (pojištění odpovědnosti)
Municipální pojištění (pojištění majetku)
Municipální pojištění (pojištění odpovědnosti)
Pojištění filmových produkcí (pojištění majetku)
Pojištění filmových produkcí (pojištění odpovědnosti)

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání