Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážená paní, vážený pane,
Slavia pojišťovna a.s., IČO 60197501, se sídlem Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále také jen jako „Slavia“ nebo „pojišťovna“) Vás tímto informuje, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

Zpracování osobních údajů je pro naši společnost velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností, proto Vám tímto chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace, které se týkají účelů a právních titulů pro zpracování osobních údajů a Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Prosím, seznamte se s obsahem těchto Zásad zpracování osobních údajů. Pokud by Vám po přečtení bylo cokoli nejasné nebo budete-li chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat na naší infolince +420 255 790 111, e-mailové adrese info@slavia-pojistovna.cz, anebo písemně na korespondenční adrese Slavia pojišťovna a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha 4.

Toto zpracování osobních údajů je zpracováno k datu 1.12.2022, dokument najdete na webové stránce www.slavia-pojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju (pod odkazem) nebo na žádost v sídle společnosti. Slavia si vyhrazuje právo kdykoliv znění změnit nebo upravit, a to bez předchozího upozornění. Pro zobrazení plného znění klikněte zde.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
emailová adresa: poverenec@slavia-pojistovna.cz

Korespondenční adresa
Slavia pojišťovna a.s.
Oddělení ochrany osobních údajů
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání