Về công ty bảo hiểm Slavia

Công ty bảo hiểm Slavia có truyền thống từ năm 1868. Trong lịch sử của chính mình, công ty đã và sẽ luôn đưa ra các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo.

Công ty chúng tôi muốn trở thành sự lựa chọn đầu tiên cho các nhóm khách hàng, nơi mà họ luôn có những sản phẩm bảo hiểm tốt nhất mà luôn đơn giản và dễ hiểu.

“… tổ chức của chúng tôi, trong suốt sự tồn tại của mình không đi theo lối mòn của các tổ chức bảo hiểm khác mà luôn nhìn vào việc làm cho nhu cầu của tổ chức phù hợp với nhu cầu của thời gian.”

Châm ngôn từ Báo cáo thường niên năm 1880 của Slavia

5C của công ty bảo hiểm Slavia

  • Công ty bảo hiểm với định hướng khách hàng mạnh mẽ
  • Công ty bảo hiểm có sự đổi mới cao
  • Công ty bảo hiểm phát triển năng động
  • Công ty bảo hiểm với các chuyên gia trong lĩnh vực
  • Công ty bảo hiểm có truyền thống từ năm 1868

Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và khiếu nại

Tranh chấp giữa người tiêu dùng và công ty bảo hiểm có thể được giải quyết bằng các biện pháp trong hoặc ngoài tòa án.

Trong trường hợp bảo hiểm phi nhân thọ, người tiêu dùng có thể giải quyết tranh chấp ngoài tòa án trước Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc, với văn phòng đăng ký tại Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, trang web: https://www.coi.cz/.

Một chủ đề khác của việc giải quyết tranh chấp ngoài tòa án trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ là Văn phòng Bảo vệ Quyền Công cộng của Hiệp hội Bảo hiểm Séc z.ú., trụ sở tại Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Prague 1, trang web: http://www.ombudsmancap.cz/.

Nếu bạn ký kết hợp đồng trực tuyến và giải quyết tranh chấp trên cơ sở hòa giải, có thể sử dụng nền tảng giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng tại địa chỉ http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bạn có thể giải quyết khiếu nại của mình với Ngân hàng Quốc gia Séc với trụ sở tại Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, trang web: http://www.cnb.cz/cs/index.html, là cơ quan giám sát của công ty bảo hiểm.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání