Next
Previous

Bảo hiểm tài sản cho doanh nhân

Hãy bảo hiểm cho mình khỏi những tình huống khó chịu.

 

Hãy bảo hiểm cho trách
nhiệm của thành viên cơ quan quản lý

Đôi lúc sẽ xảy ra những trường hợp khó chịu, chúng tôi sẽ thay bạn giải quyết chúng.

 

Bảo hiểm đoàn xe và nhà vận chuyển

Chúng tôi sẻ bảo đảm vận chuyển cho bạn.

 

EET

Chúng tôi sẽ bảo hiểm cho bạn khỏi những khó chịu với EET.

 

Thoải mái với bảo hiểm trách nhiệm

Chúng tôi sẽ bảo hiểm cho bạn với các trách nhiệm nghề nghiệp, trong giao thông hay các trách nhiệm chung.

 

Và còn nhiều thứ khác

Chúng tôi sẽ bảo hiểm cho bạn khỏi phá sản công ty việc làm hay công ty du lịch. Bạn có thể tin tưởng chúng tôi cả trong những sự kiện hội trợ hay triển lãm của mình và rất nhiều lĩnh vực khác.rnrnVới chúng tôi bạn có nhiều lựa chọn cho mình.

 
Tôi muốn
bảo đảm
Tài sản
Sự quản
Hạm đội
tàu
sân bay
EET
Trách nhiệm
Bảo hiểm khác

Liberec
Moskevská 637, 460 01 Liberec, Česko
Otevírací doba:
dočasně uzavřeno
od 1.11.2023

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 255 790 111
tel:

info@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Ústí nad Labem – Trmice
Tyršova 869, 400 04 Ústí nad Labem-Trmice, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3019:00
Út
09:0012:00   12:3019:00
st
09:0012:00   12:3019:00
Čt
09:0012:00   12:3019:00
09:0012:00   12:3019:00
So
09:0012:00   12:3017:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 415 658 979
tel: +420 739 248 032

ustinadlabem@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Karlovy Vary
Bělehradská 965/1, 360 01 Karlovy Vary, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3016:00  
Út
08:3016:00  
st
08:3016:00  
Čt
08:3016:00  
08:3016:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 353 222 139
tel: +420 739 248 047

karlovyvary@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Hradec Králové
Velké náměstí 38/47, 500 03 Hradec Králové, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:00  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 605 233 049

hradeckralove@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 9
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9-Libeň, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 284 683 617
tel: +420 739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 9
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9-Libeň, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 284 683 617
tel: +420 739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 1
Revoluční 5, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:30  
09:0015:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 225 986 215
tel: +420 739 248 044

revolucni@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 1
Revoluční 5, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:30  
09:0015:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 225 986 215
tel: +420 739 248 044

revolucni@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 3
Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:30

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 734 594 377
tel:

flora@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 3
Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:30

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 734 594 377
tel:

flora@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 4
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 010
tel: +420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 4
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 010
tel: +420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Pardubice
Machoňova Pasáž, tř. Míru 60, 530 02 Pardubice I, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3012:00   13:0017:00
Út
08:3012:00   13:0017:00
st
08:3012:00   13:0017:00
Čt
08:3012:00   13:0017:00
08:3012:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 062 016

pardubice@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Kolín
Legerova 21, 280 02 Kolín III, Česko
Otevírací doba:
Po
08:0016:00  
Út
08:0016:00  
st
08:0016:00  
Čt
08:0016:00  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 739 248 035

kolin@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Chrudim
Havlíčkova 146, 537 01 Chrudim, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3016:30  
Út
08:3016:30  
st
08:3016:30  
Čt
08:3016:30  
08:3016:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 727 942 208

chrudim@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Ostrava
Masarykovo náměstí 50/31, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0016:30  
Út
09:0016:30  
st
09:0016:30  
Čt
09:0016:30  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 596 111 741
tel: +420 739 248 910
tel:

ostrava@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Plzeň
náměstí Republiky 4/3, 301 00 Plzeň 3, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3015:00
09:0012:00   12:3014:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 373 341 201
tel: +420 739 248 922

plzen@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Olomouc
1. máje 830/12, 779 00 Olomouc, Česko
Otevírací doba:
PO 9:00-12:00, 12:30-17:00
ÚT 9:00-12:00, 12:30-17:00
ST 9:00-12:00, 12:30-17:00
ČT zavřeno – viz detail
PÁ zavřeno – viz detail

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 951

olomouc@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Jihlava
Znojemská 1090/2, 586 01 Jihlava, Česko
Otevírací doba:
pondělí 09:00 – 17:00
úterý 09:00 – 18:00
středa 09:00 – 17:00
čtvrtek 09:00 – 18:00
pátek 09:00 – 15:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 005
tel:

jihlava@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Zlín
Sokolská 422, 760 01 Zlín, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0016:30  
Út
09:0016:30  
st
09:0016:30  
Čt
09:0016:30  
09:0014:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 605 233 815

zlin@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Brno
Lidická 22, 602 00 Brno-Černá Pole, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3012:00   12:3016:30
Út
08:3012:00   12:3016:30
st
08:3012:00   12:3016:30
Čt
08:3012:00   12:3016:30
08:3012:00   12:3015:30

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 727 891 068
tel:

brno@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
České Budějovice
Dr. Stejskala 426/15, 370 01 České Budějovice 1, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3017:00  
Út
08:3015:00  
st
08:3017:00  
Čt
08:3015:00  
08:3014:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 731 313 444

ceskebudejovice@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace

Bạn muốn mua bảo hiểm mới?

(Chỉ dành cho việc mua bảo hiểm mới!)

Zavolejte

Hãy để lại số điện thoại của mình.

Chúng tôi sẽ sớm gọi cho bạn.

Vào các ngày làm việc 8:00 – 18:00


     

    Lưu ý: Không dùng để tìm kiếm thông tin về các hợp đồng hiện tại, giải quyết các trường hợp cần bồi thường v.v… Chỉ sử dụng cho trường hợp mua hoặc hỗ trợ thông tin bảo hiểm mới. Xin cảm ơn vì sự thông cảm.

    Zde se zobrazí výsledky vyhledávání