Logo và hướng dẫn đồ họa

Trước khi công bố hay thuyết trình công khai, nhãn hiệu và tên thương hiệu của công ty bảo hiểm Slavia phải được nộp cho bộ phận tiếp thị của công ty để được chấp thuận. Nhãn hiệu được bảo về và chỉ có thể được sử dụng theo các cách nêu trong hướng dẫn đồ họa.

Để đọc tập tin pdf, bạn phải cài đặt Adobe® Reader® trên máy tính của mình. Bạn có thể tải về miễn phí từ trang web của Adobe.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání