Khả năng tài chính của nhà vận chuyển

Năng lực tài chính được thể hiện bởi các nhà vận tải đường bộ với các xe lớn* để khởi động và quản lý công ty để chứng minh luôn có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình trong kỳ kế toán hàng năm.

* Một chiếc xe lớn là phương tiện hoặc sự kết hợp của các phương tiện có khối lượng cho phép tối đa 3,5 tấn nếu được dùng để vận chuyển động vật hoặc hàng hóa, hoặc một phương tiện dành cho việc vận chuyển hơn 9 người bao gồm cả lái xe.

§ 2 dòng 14 luật giao thông

Một trong những cách chứng minh đủ điều kiện tài chính là hợp đồng bảo hiểm được ký kết giữa người vận chuyển và Công ty bảo hiểm Slavia.

Bảo hiểm có thể được mua cho toàn bộ số tiền theo quy định pháp luật hoặc cho số tiền mà nhà vận chuyển bị thiếu để chứng minh năng lực tài chính. Số tiền bảo hiểm tối thiểu mà bảo hiểm có thể được mua là 10.000 Kč.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání